Polityka prywatności

  1. Administratorem danych jest właściciel strony internetowej sem-sei.pl – firma SEMSEI Radosław Mieszkowski NIP: 6272764358. Dane osobowe są chronione zgodnie z wymogami i standardami określonymi w przepisach prawnych. Przechowywanie danych odbywa się na specjalnie zabezpieczonych serwerach. Na stronie używany jest bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

  2. Firma SEMSEI jest jedynym administratorem danych osobowych. Twoje dane osobowe są treścią poufną, są przetwarzane zgodnie z przepisami prawa i ochroną danych osobowych, oraz w takim zakresie i celu jaki jest niezbędny do realizacji Usługi świadczonej elektronicznie.

  3. Każda osoba ma prawo dostępu do swoich danych, usunięcia, sprostowania, a także ograniczenia przetwarzania. Obowiązuje również prawo sprzeciwu czy wniesienia skargi do organu nadzorującego. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych na stronie sem-sei.pl – biuro@sem-sei.pl

  4. W przypadku wystąpienia cofnięcia zgody na przetwarzanie zastrzegam sobie prawo do przetwarzania jeżeli przepisy krajowe, unijne, a także prawa międzynarodowego zobowiązują do przechowywania danych. Udostępnianie danych może wystąpić w przypadku gdy podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawnych (organy ścigania) zażądają takich informacji.

  5. Dane nie są udostępniane innym podmiotom, jeśli nie są to podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawnych.

  6. Dane osobowe mogą zostać usunięte w momencie cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.

  7. Pliki cookies są plikami używanymi przez stronę internetową. Informacje gromadzone to adres IP, wykorzystywana przeglądarka, system operacyjny, dostawca usługi internetowej, język, czas i data, lokalizacja, informacje wysyłane do witryny za pośrednictwem formularzy.

  8. Gromadzone dane służą do ustalania realizacji projektów. Dane o użytkownikach są zbierane przez narzędzie Google Analytics, którego głównym zadaniem jest monitorowanie zachowania użytkownika na stronie.